Yksityisyyden suoja

Madeira Island Ultra-Swim®

Kokonaisuus Madeira Island Ultra-Swim® (jäljempänä "MIUS"), joka vastaa verkkosivustosta www.miusmadeira.com arvostaa jäsentensä yksityisyyttä ja sitoutuu tässä mielessä kunnioittamaan sitä taaten käyttäjien rekisteröimien tietojen luottamuksellisuuden ja suojan.

Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on varmistaa käyttäjien turvallisuus- ja tietosuojaolosuhteet siten, että vain palvelun tarjoamiseksi vaaditaan ja kerätään tarvittavia tietoja verkkosivuston nimenomaisten ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on täysi vapaus käyttää tietojaan, oikaista tai poistaa niitä.

1. Hoitoon vastaavan henkilön tunnistaminen

2. TIEDOTUS JA SUOSITUS

Henkilötietojen suojasta annetulla lailla (jäljempänä LPDP) ja yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016. huhtikuuta 679 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 27/2016, jäljempänä RGPD) varmistetaan luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn ja näiden tietojen vapaan liikkuvuuden osalta.

Lain mukaan ”henkilötiedoina” pidetään kaikenlaisia ​​tietoja, riippumatta tuesta, mukaan lukien ääni ja kuva, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, joten suoja ei kata oikeushenkilöiden tietoja .

Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön käyttäjä antaa tietoisen, ilmaisen, ilmaisen ja yksiselitteisen suostumuksensa verkkosivuston www.mius kautta toimitettuihin henkilötietoihinmadeira.com sisältyvät MIUS: n vastuulla olevaan tiedostoon, jonka käsittely LPDP: n ja RGPD: n ehtojen mukaisesti on asianmukaisten teknisten ja organisatoristen turvatoimien mukainen.

MIUS ylläpitää tietokantaa asiakkaiden rekisteröinnillä. Tässä tietokannassa olevat tiedot ovat yksinomaan heidän rekisteröinnin yhteydessä toimittamia tietoja, joita kerätään ja käsitellään automaattisesti kansallisen tietosuojakomission hyväksymien ehtojen mukaisesti vastaavasta tiedostosta vastaava MIUS.

Missään olosuhteissa ei vaadita tietoja filosofisista tai poliittisista vakaumuksista, puolue- tai ammattiliittoon kuulumisesta, uskonnollisesta uskosta, yksityiselämästä eikä rodusta tai etnisestä alkuperästä, eikä myöskään terveyttä ja seksuaalista elämää koskevista tiedoista, mukaan lukien geneettiset tiedot.

Emme missään olosuhteissa tee mitään seuraavista toiminnoista tämän verkkosivuston kautta meille toimitettujen henkilötietojen kanssa:

 • Luovuttaa muille ihmisille tai muille yhteisöille ilman rekisteröidyn etukäteen antamaa suostumusta;

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Tämän sivun kautta käsittelemiämme henkilötietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin:

 • i) budjettipyynnöt;
 • (ii) viestintä asiakkaiden kanssa ja epäilyjen selventäminen;
 • (iii) tietopyyntöjen käsittely;
 • (iv) valitusten käsittely;
 • v) tilastolliset analyysitoimet;
 • (vi) tarkastaa, ylläpitää ja kehittää tilastojärjestelmiä ja analyyseja;
 • (vii) suoramarkkinointiviestintä (jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tätä tarkoitusta varten);
 • viii) petosten ehkäisy ja torjunta;
 • (ix) kommenttien pyytäminen ostetuista tuotteista tai palveluista;
 • (x) Tyytyväisyystutkimusten tekeminen.

MIUS takaa kaikkien asiakkaiden toimittamien tietojen luottamuksellisuuden. Huolimatta siitä, että MIUS kerää ja käsittelee tietoja turvallisella tavalla ja estää niiden menetyksen tai käsittelyn, käyttämällä tähän tarkoitukseen edistyneimpiä tekniikoita, ilmoitamme sinulle, että kerääminen avoimessa verkossa sallii henkilötietojen liikkumisen ilman tietoturvaolosuhteita riski siitä, että luvattomat kolmannet osapuolet näkevät sen ja käyttävät sitä.

NET: n verkkosivusto www.miusmadeira.com on jutella, jossa käyttäjät voivat esittää kysymyksiä ja siten hyödyntää paremmin MIUS-tarjousta. Jos käyttäjät toimittavat MIUS: lle tämän kautta henkilötietoja jutella, niitä ei käytetä mihinkään muuhun kuin käyttäjän pyytämään tarkoitukseen.

Toisaalta käyttäjä suostuu pääsemään MIUS: n kanssa tehdyn palvelun tietoihin voidakseen tarjota lisäpalveluja sopimuspuolelle.

Henkilötietojen keräämishetkellä, paitsi kentissä, joissa ei ole toisin ilmoitettu, käyttäjä voi vapaaehtoisesti antaa henkilötiedot ilman vastauksen puuttumista, mikä merkitsisi vastaavien palvelujen laadun tai määrän heikkenemistä (ellei toisin mainita) ). Pakollisina pidettyihin tietoihin vastaamisen puute merkitsee kuitenkin mahdottomuutta päästä palveluun, jota varten tietoja pyydettiin.

Jos et hyväksy edellä mainittuja ehtoja, MIUS ei voi tehdä sopimuksia käyttäjän kanssa verkkosivustonsa kautta.

4. HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN

Tämän verkkosivuston tavoitteen noudattamiseksi MIUS siirtää henkilötietosi muille tahoille, jotka käsittelevät niitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Maksujen hallinta ja käsittely;
 • Sopimuspalveluiden tarjoaminen.

Yksiköillä, joille MIUS luovuttaa henkilötietosi käsiteltäviksi edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, on seuraava luonne:

 • Vakuutusyksiköt;
 • maksujen käsittely- ja hallintoyksiköt;
 • Kolmansien osapuolten yhteisöt, jotka liittyvät sopimuspalvelujen tarjoamiseen.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

MIUS: n keräämät tiedot voidaan siirtää ja tallentaa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Lähettämällä henkilötietosi hyväksyt tämän siirron, tallennuksen tai käsittelyn.

Kaikki MIUS: lle toimitetut tiedot tallennetaan turvallisesti palvelimillemme ja / tai palveluntarjoajamme palvelimille, jotka saattavat sijaita Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Teemme kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

6. TURVATOIMENPITEET

MIUS ilmoittaa, että se on toteuttanut ja jatkaa niiden teknisten ja organisatoristen turvatoimenpiteiden toteuttamista, jotka ovat tarpeen sille toimitettujen henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi, jotta voidaan estää niiden muuttuminen, katoaminen, käsittely ja / tai luvaton käyttö, ottaen huomioon tekniikan nykytila, tallennettujen tietojen luonne ja riskit, joille ne altistuvat.

MIUS takaa kaikkien asiakkaiden toimittamien tietojen luottamuksellisuuden joko rekisteröinnin yhteydessä tai tuotteiden tai palvelujen ostamisen / tilaamisen yhteydessä. Tietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu turvallisella tavalla, joka estää tietojen menetyksen tai manipuloinnin. Kaikki tiedot syötetään suojattuun palvelimeen (SSL 128 bittiä), joka salaa / koodaa ne (muuntaa koodiksi). Voit varmistaa, että selaimesi on suojattu, jos lukkosymboli tulee näkyviin tai jos osoite alkaa https: llä http: n sijaan.

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisellä suojaustasolla niiden turvallisuuden varmistamiseksi ja niiden muuttamisen, katoamisen, käsittelyn tai luvattoman käytön estämiseksi, ottaen huomioon tekniikan tila, käyttäjän ollessa tietoinen siitä, että Internet-turvallisuustoimenpiteet eivät ole kestämättömiä .

MIUS sitoutuu aina kun hän käyttää henkilötietoja:

 • Säilytä niitä laillisesti vaadittujen teknisten ja organisatoristen turvatoimien avulla, jotka takaavat heidän turvallisuutensa, välttäen siten muutoksia, menetyksiä, käsittelyjä tai luvattomia käyttöoikeuksia tekniikan tason, tietojen luonteen ja tietojen luonteen mukaisesti. mahdolliset riskit, joille he altistuvat;
 • Käyttää tietoja yksinomaan aiemmin määriteltyihin tarkoituksiin;
 • Varmista, että tietoja käsittelevät vain työntekijät, joiden puuttuminen on tarpeen palvelun tarjoamiseksi, ja että heitä sitoo salassapitovelvollisuus. Jos on mahdollista, että tietoja paljastetaan kolmansille osapuolille, ne on velvoitettava pitämään asianmukainen luottamuksellisuus tämän asiakirjan määräysten mukaisesti.

7. Kaupallinen ja myynninedistämistiedonsiirto

Yksi tarkoituksista, joita varten käsittelemme käyttäjien toimittamia henkilötietoja, on lähettää sähköistä viestintää kaupalliseen ja markkinointiviestintään liittyvien tietojen kanssa.

Aina kun teemme tällaista viestintää, se on suunnattu yksinomaan käyttäjille, jotka ovat nimenomaisesti valtuuttaneet heidät etukäteen.

Asetuksen nro 7/2004, 7. tammikuuta, säännösten mukaisesti, jos käyttäjä haluaa lopettaa MIUS: n kaupallisen tai markkinointiviestinnän vastaanottamisen, hän voi pyytää palvelun vastustamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen data@miusmadeira.com

8. OIKEUKSIEN HARJOITTELU

LDPD: n ja RGPD: n määräysten mukaisesti käyttäjä voi milloin tahansa käyttää oikeuksiaan tutustua, oikaista, poistaa, rajoittaa, vastustaa ja siirtää, pyynnöstä millä tahansa seuraavista tavoista:

Jos käyttäjä haluaa milloin tahansa olla osa MIUS-tietokantaa, hän voi käyttää tätä oikeutta näiden kontaktien kautta.

Viimeisin päivitys: 12. maaliskuuta 2020