Preços

Madeira Island Ultra-Swim

Provas

23 Março a 30/06/2020

01 Julho a 31/07/2020

01 Agosto a 31/08/2020

30k*

150,00 €

160,00 €

175,00 €

20k*

100,00 €

110,00 €

125,00 €

10k

75,00 €

85,00 €

100,00 €

5k

25,00 €

35,00 €

50,00 €

1k

5,00 €

7,50 €

10,00 €